​​

Chúng tôi rồi sẽ trở lại

About us

TD-Team được thành lập vào 2014, gồm có 6 thành viên. Ban đầu nhóm bắt đầu từ việc video sau đó hát rap, chơi sneaker ,và hiện tại cả trade stock,forex,cryto

Watch Video

Subscribe

Chờ đợi cho TD-Tean 2.0

Contacts

Your message has been sent successfully.
E-mail must be valid